Upravit stránku

Kožní ambulance Dermalink vznikla v roce 2011 a v současné době nabízí pacientům ošetření ve třech ordinacích. Pražskou ordinaci naleznete v Lékařském domě Jílovská na Praze 4, ordinace v Říčanech sídlí přímo v budově říčanské nemocnice. Třetí ordinaci najdete v budově polikliniky v Úvalech.
Tým kožní ordinace Dermalink tvoří v současné době tři lékařky - MUDr. Kristýna Baudyšová, MUDr. Jana Kellerová a MUDr. Renata Dočkálková, dále Hana Musílková - sestra v pražské ordinaci, Jana Hlavatá - sestra v říčanské ordinaci a Kateřina Malfatti - sestra v ordinaci v Úvalech.
Manuální a přístrojovou lymfodrenáž u nás provádí školené tepareutky Monika Křížová, Daniela Čápová, Radka Burešová, Kateřina Strnadová a Hana Musílková.
Po telefonu Vás rády do některé z našich ordinací objednají Radka Králová a Petra Maňhalová.

MUDr. Kristýna Baudyšová

Od roku 2000 pracovala v kožní ambulanci polikliniky v Praze 10 zaměřené na klasickou dermatologii i venerologii a zároveň získávala zkušenosti na kožní klinice Vojenské nemocnice Střešovice. Po atestaci v roce 2003 nastoupila do ambulantního kožního zařízení Dermacentrum. V současné době pracuje v ambulancích Dermalink v Praze, Říčanech a Úvalech, kde se vedle běžné dermatovenerologické praxe zaměřila na korektivní dermatologii, konkrétně chirurgické i laserové zákroky a výkony z oblasti estetické medicíny.

 

 

MUDr. Jana Kellerová

Od roku 2004 pracovala v Pražském dermatologickém centru, v letech 2005 až 2011 působila na Dermatovenerologické klinice UK 2. LF a Fakultní Nemocnici Bulovka. MUDr. Kellerová je lékař - lymfolog, specialista v komplexní léčbě lymfedému vč. manuální mízní drenáže. V současné době pracuje v ambulancích Dermalink v Praze a Říčanech, kde se vedle běžné dermatovenerologické praxe věnuje právě pacientům s lymfologickými obtížemi.

 

 

MUDr. Renata Dočkálková

Studovala na 1. LF UK V Praze. Od r. 1999 pracovala ve Vojenské nemocnici v Plzni na lůžkovém dermatovenerologickém oddělení a ve všeobecné dermatovenerologické ambulanci. V r. 2002 získala atestace v oboru Dermatovenerologie. Od r. 2008 pracuje v Sanatoriu Achillea - denním stacionáři pro pacienty s chronickými dermatologickými nemocemi, ve všeobecné dermatovenerologické ambulanci. Od srpna 2017 spolupracuje s ordinací Dermalink.

 

Hana Musílková
zdravotní sestra, ordinace Praha 4
terapeutka - lymfodrenáže Praha

Vystudovala Střední zdarvotnickou školu v Praze a navázala dvouletým studiem Speciální ošetřovatelské péče v chirurgii. Od roku 2008 pracovala v ambulantním kožním zařízení Dermacentrum. Je absolventkou kurzu Manuální lymfodrenáže těla v regeneraci. V naší ordinaci pracuje od roku 2010.

Monika Křížová
terapeutka - lymfodrenáže Praha

Studovala gymnázium v Příbrami a Střední zdravotnickou školu, obor rehabilitační pracovník. Pracovala v dětské léčebně nemocnice s poliklinikou v Kostelci nad Černými Lesy, v nemocnici v Říčanech na oddělení následné péče a v soukromém rehabilitačním zařízení Medtemp v Uhříněvsi. Je absolventkou kurzu Manuální lymfodrenáže v NZZ Stanislava Flandery. V naší ordinaci pracuje od roku 2011.

Jana Hlavatá
zdravotní sestra Říčany

Studovala na Střední zdravotnické škole v Příbrami obor Všeobecná sestra, pracovala na  1. ortopedické klinice v Praze, v nemocnici v Jablonci nad Nisou a v nemocnici Liberec. V roce 1996 získala pomaturitní specializaci Sestra na operačním sále. V letech 2003 až 2005 pracovala jako sestra specialistka – instrumentářka v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. V naší ordinaci v Říčanech pracuje od roku 2015.

Kateřina Malfatti
zdravotní sestra Úvaly

Po maturitě na Střední zdravotnické škole pracovala na oddělení urologické kliniky na Praze 2, po mateřské dovolené pak v privátní urologické praxi na ambulanci a v nemocnici Na Bulovce na urologickém endosále. V naší ordinaci v Úvalech pracuje od roku 2013, zároveň se věnuje víceoborové ambulantní praxi jako sestra na urologii, chirurgii a geriatrii.

Daniela Čápová
terapeutka - lymfodrenáže Říčany

Studovala na střední zdravotní škole, obor rehabilitace. Pracovala v ÚPMD v Podolí, v Dětských lázních v Kostelci nad Černými Lesy a poté v soukromé praxi v nestátních zdravotnických zařízeních. Od roku 2013 pracuje v nemocnici Říčany na ambulantní rehabilitaci. Je absolventkou kurzu Manuální lymfodrenáže v NZZ Stanislava Flandery. V naší ordinaci pracuje od roku 2013.

Radka Burešová, Dis.
terapeutka - lymfodrenáže Říčany

Studovala na VOŠ MILLS obor fyzioterapie, vzdělání si dále rozšířila o studium Vojtovy reflexní lokomoce, TMT a mobilizace, manuální lymfodrenáže, míčkování a nespecifické mobilizace, reflexní terapie plosky nohou, kineziotejping a lymfotejping. Pracovala na dětském rehabilitačním oddělení Nemocnice s poliklinikou v Kostelci nad Černými Lesy, v rehabilitační ambulanci v Praze a v Nemocnici Říčany. V naší ordinaci v Říčanech pracuje od roku 2015.

Kateřina Strnadová, Bc.
terapeutka - lymfodrenáže Říčany

V roce 1997 absolvovala obor Diplomovaný fyzioterapeut na VZŠ v Hradci Králové. Poté vystudovala na Universitě v Hradci Králové bakalářský stupeň oboru Management zdravotnictví. Má praxi v lůžkovém i ambulantním provozu oddělení fyzioterapie v Nemocnici v Ústí nad Orlicí, v SAS Česká Třebová, v Medicentru Praha a Nemocnici Říčany. Je zapsaná v registru pracovníků MZ ČR.